METALLIQUE TYPE "RAWL"

Rayon cheville métallique type "rawl".